Historie Lazia Řím byla vždy do určité míry antifašistická. Lazio bylo založeno v roce 1900 jako sportovní klub poskytující možnost sportovat i chudším vrstvám obyvatel. Jako klubové barvy byly zvoleny bílá a modrá – symboly olympijského ducha a úsilí dosáhnout prostřednictvím sportu rovnosti a bratrství mezi národy.

V roce 1927 chtěl fašistický režim sloučit všechny existující mužstva Říma do jednoho klubu AS Roma a jen Lazio vydrželo v opozici díky vysokému morálnímu kreditu ve společnosti – v době první světové války poskytlo pozemek pro pěstování potravin pro obyvatele Říma.

Mezi lety 1900 až 1987 se na stadionu neobjevily žádné organizované fašistické skupiny. Naopak, byly tu skupiny anarchistické nebo komunistické. První fans skupiny byly I Tupamaros, il Gruppo Rock, il Gruppo Erotika, Il Commando Aquila San Basilio-Talenti, gli Eagles Supporter.

Hodně lidí si myslí, že všichni fanoušci Lazia jsou fašisti. To ale neodpovídá skutečnosti. Tenhle stereotyp vytvořili ultrapravičáci, kteří šíří své názory na stadionu. Takový názor se objevil v roce 1987, když začala fungovat fans skupina Irriducibili. Do té doby byli fanoušci Lazia vždy smíšení a apolitičtí.

V 70. a 80. letech (v Itálii se jim říká anni di piombo, olověná léta, kvůli vlně politických atentátů) se různé fašistické strany zkoušely dostat na tribuny tak, že financovaly a zakládaly nové fans skupiny, protože chtěly získat víc hlasů ve volbách prostřednictvím vášnivých fotbalových fanoušků.

Tyhle nové skupiny fanoušků, s podporou politických organizací, peněz a zbraní, stejně jako mafie a neapolské Camorry obsadily Curva Nord. Staré skupiny byly rozpuštěny na znamení protestu.

Během dvaceti let Irriducibili používali tribuny k reklamě a ke své politice, aby na tom vydělali. Tenhle stereotyp vytvořili za pomoci římského tisku, kterému vyhovovalo mluvit o fanoušcích Lazia Řím jako o fašistech a společensky je diskreditovat.

Naše hnutí se objevilo jako opozice proti zmíněným praktikám a osočením. Chceme, aby všichni pochopili, že fanda Lazia neznamená automaticky fašista, jelikož dnešní fanoušci jsou jiní než ti, co si říkají Irriducibili. Tito bastardi, používající Lazio pro zisk a volební hlasy, nejsou dnes fanoušky Lazia. Naše hnutí chce zničit tento zažitý stereotyp, který léta utváří myšlení tolika mladých lidí, kteří chodí na stadion podporovat Lazio – a nakonec tím podporují organizované fašistické skupiny.

Chceme změnit kulturu, odstranit veškerou propagandu, která se v posledních letech spojovala se jménem Lazia. Chceme bránit naše hodnoty. V Římě jsou tisíce antifašistických fandů Lazia a naším cílem je sjednotit a organizovat je. Jako v dobách italského odporu se snažíme sjednotit lidi, kteří jsou nositeli různých politických myšlenek (anarchisty, komunisty, socialisty, liberály), abychom se postavili fašismu. Musíme začít fungovat jako partyzáni, protože fašisti mají kontakty s organizovaným zločinem a jsou vyzbrojení a organizovaní , což nám zatím chybí.

Naše hnutí existuje proto, aby znovu vychovalo fanoušky Lazia, aby se nové generace mohly nadchnout pro ty myšlenky, které vyznávali zakladatelé klubu. Vytváříme organizovanou apolitickou skupinu, abychom měli sílu se postavit odporné fašistické hrozbě. Chceme Lazio zbavit této potupy.

V dnešní době se na stadionu pohybujeme ve více sektorech, vystupujeme proti rasistickým názorům, které sem vnucují fašisti. Snažíme se zformovat jedinečnou skupinu, aby bylo jasné, že stadion nikdy nenecháme v rukou fašistů a jejich rasistické propagandy!

zdroj: https://www.facebook.com/LazialeAntifascista