RFC Lions Ska Football Club se objevil v Itálii ve městě Caserta v roce 2011. S myšlenkou na jeho založení přišla skupina kluků a holek, které spojovalo nadšení pro sport a ska muziku.

Není to „obyčejné“ fotbalové družstvo, ale svobodné seskupení lidé, otevřené všem, kdo souhlasí s principy tohoto projektu (a to nejen na stadionu): prosazovat fotbal jako sport dostupný všem, založený na antirasistických principech a podporující odstranění diskriminace jakéhokoli druhu.

Tento projekt je otevřený všem bez ohledu na pohlaví nebo věk. V tuto chvíli se na něm aktivně podílí asi třicet lidí jako hráčů a fanoušků: studenti, lidé svobodných profesí, nekvalifikovaní pracující, námezdní pracující i nezaměstnaní.

Družstvo je podporováno fans skupinou Gradinata Antirazzista, založenou některými „veterány“ projektu, kteří se rozhodli odejít ze hřiště na tribuny. Časem se skupina rozrostla i díky migrantům a mladým lidem z Caserty. Gradinata Antirazzista je nejdůležitější částí projektu RFC Lions Ska, je založena na antifašistických a anarchistických myšlenkách a vystupuje proti všem formám diskriminace.

RFC Lions Ska hrál a vyhrál na turnaji Trofeo Libertadores v Arzanu (provincie Neapol). Turnaj organizovala Stella Rossa Napoli a byl zaměřen na spolupráci různých forem a sítí solidarity prostřednictvím fotbalu v neapolské provincii, které se obvykle vyhýbá jakákoli pozornost nebo pomoc státních úřadů. RFC Lions se také účastnili antifašistického a antimilitaristického turnaje v Quartu, který organizovalo další zajímavé družstvo ASD Quartograd (i ti berou fotbal jako obecné jmění dostupné všem), a dostali se do finále. Zúčastnili se také posledních dvou mezinárodních akcí nazvaných Mondiali Antirazzisti, které zorganizoval UISP (Italian Union of Sports for All), a byl to velký úspěch: v roce 2013 RFC Lions Ska obsadili druhé místo ve fotbalovém turnaji a vyhráli Mondiali Antirazzisti Cup za nejlepší projekt v boji proti všem formám diskriminace v daném roce.

Antirasistický klub RFC Lions Ska pokládá fotbal za nástroj sociální integrace a boje s diskriminací a sociální izolací. Pevně věří, že každý člověk musí mít možnost věnovat se sportu. Hlavně proto šíří myšlenku o nezbytnosti efektivní politiky „sportovního občanství“ a žádá o přehodnocení norem a pravidel, která brání svobodnému sportování mnoha mladých lidí neitalského původu. Projekt je zaměřen na fotbal jako prostředek boje proti fašismu a jakémukoli druhu diskriminace: rasismu, sexismu, homofobii.

RFC Lions Ska jsou antinacionalisty a vyznávají mnohonárodnostní a multikulturní společnost. I proto nemají žádné talentové zkoušky a do jejich klubu se může přihlásit kdokoli.

Klub má v tuto chvíli hráče z Itálie, Ukrajiny, Senegalu, Ghany, Peru, Burundi a Pobřeží slonoviny.